قسمت ۲۶ - پایان تابستان سرخپوستی

۱,۲۰۲

شبکه نمایش
۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵
۲۲:۲۱
قسمت ۲۷ ـ گامی دیگر مانده
قسمت ۲۷ ـ گامی دیگر مانده
۹۶۰
قسمت ۲۸ - دستان آقای آترمول
قسمت ۲۸ - دستان آقای آترمول
۸۹۶
قسمت ۲۹ - کپسول زمانی وارلاک غربی
قسمت ۲۹ - کپسول زمانی وارلاک غربی
۹۰۰
قسمت ۳۰ - پدر و پسر
قسمت ۳۰ - پدر و پسر
۱,۰۵۷
قسمت ۳۱  - ویمز فناناپذیر
قسمت ۳۱ - ویمز فناناپذیر
۱,۰۰۰
قسمت ۳۲ - مردم خطرناک
قسمت ۳۲ - مردم خطرناک
۱,۱۸۲
قسمت ۳۳ - زهر
قسمت ۳۳ - زهر
۲,۱۲۲
قسمت ۳۵ - شش نفر بدون موسیقی
قسمت ۳۵ - شش نفر بدون موسیقی
۶۸۶
قسمت ۳۶ - یک مساله شخصی
قسمت ۳۶ - یک مساله شخصی
۸۱۹
قسمت ۳۷ - گردنبند الماس
قسمت ۳۷ - گردنبند الماس
۱,۰۱۷
قسمت ۳۸ - خسیس خسیسه
قسمت ۳۸ - خسیس خسیسه
۹۹۰
قسمت ۳۹ - مجسمه مومی
قسمت ۳۹ - مجسمه مومی
۱,۲۰۳
قسمت ۴۰ - صندلی اعتراف
قسمت ۴۰ - صندلی اعتراف
۱,۱۴۵
قسمت ۴۱ - گفتگو بر سر یک جنازه
قسمت ۴۱ - گفتگو بر سر یک جنازه
۹۹۰
قسمت ۴۲ - تمرین
قسمت ۴۲ - تمرین
۱,۷۲۵
قسمت ۴۳ -بسته سفارشی
قسمت ۴۳ -بسته سفارشی
۷۱۸
قسمت ۴۴ - راننده بی ملاحظه
قسمت ۴۴ - راننده بی ملاحظه
۹۸۳
قسمت ۴۵ - ساعت کوکو
قسمت ۴۵ - ساعت کوکو
۸۰۴
قسمت ۴۶ - بی خوابی
قسمت ۴۶ - بی خوابی
۱,۱۴۷
قسمت ۴۷ - کشوی خاک گرفته
قسمت ۴۷ - کشوی خاک گرفته
۱,۱۰۱
قسمت ۴۸ - امنیت شاهد
قسمت ۴۸ - امنیت شاهد
۱,۲۳۴
قسمت ۴۹ ـ بعد از چهل کارآگاه
قسمت ۴۹ ـ بعد از چهل کارآگاه
۱,۲۰۸
قسمت ۵۰ - سلول ۲۲۷
قسمت ۵۰ - سلول ۲۲۷
۱,۲۰۰
قسمت ۵۱ - مه نزدیک می شود
قسمت ۵۱ - مه نزدیک می شود
۸۹۴
قسمت ۵۲ - جایزه یابنده
قسمت ۵۲ - جایزه یابنده
۷۲۴
قسمت ۵۳ - خانه مناسب
قسمت ۵۳ - خانه مناسب
۸۲۶
قسمت ۵۴ - جرم بی عیب و نقص
قسمت ۵۴ - جرم بی عیب و نقص
۹۲۶
قسمت ۵۵ - قلبی از طلا
قسمت ۵۵ - قلبی از طلا
۱,۰۰۲
قسمت ۵۶ - اعداد مرگ
قسمت ۵۶ - اعداد مرگ
۱,۰۵۲
قسمت ۵۷ - فصل جشن
قسمت ۵۷ - فصل جشن
۹۸۸
قسمت ۵۸ - گربه خانم پیزلی
قسمت ۵۸ - گربه خانم پیزلی
۹۱۴
قسمت ۵۹ - بهای خویشاوندی
قسمت ۵۹ - بهای خویشاوندی
۸۷۵
قسمت ۶۰ - آدم لوده
قسمت ۶۰ - آدم لوده
۱,۲۵۱
قسمت ۶۱ - پیشخدمت مهربان
قسمت ۶۱ - پیشخدمت مهربان
۱,۱۵۸
قسمت ۶۲ ـ وسط حرفم نپر
قسمت ۶۲ ـ وسط حرفم نپر
۱,۱۴۸
قسمت ۶۳ - راز آقای بلانچارد
قسمت ۶۳ - راز آقای بلانچارد
۱,۱۹۳
قسمت ۶۴ - گوش کنید ،گوش کنید
قسمت ۶۴ - گوش کنید ،گوش کنید
۷۹۴
قسمت ۶۵ - شب محاکمه
قسمت ۶۵ - شب محاکمه
۸۳۰
قسمت ۶۶ - روزی روزگاری پیرزنی
قسمت ۶۶ - روزی روزگاری پیرزنی
۱,۱۶۴
قسمت ۶۷ - عنصر پنهان
قسمت ۶۷ - عنصر پنهان
۸۷۴
قسمت ۶۸ - با محبت بکش
قسمت ۶۸ - با محبت بکش
۹۰۹
قسمت ۶۹ -  قتل فی البداهه
قسمت ۶۹ - قتل فی البداهه
۱,۱۵۸
قسمت ۷۰ - پیشگویی پستی
قسمت ۷۰ - پیشگویی پستی
۱,۰۶۲
قسمت ۷۱ - و بیابان هم به گل خواهد نشست
قسمت ۷۱ - و بیابان هم به گل خواهد نشست
۱,۱۶۶
قسمت ۷۲ - خط مشترک
قسمت ۷۲ - خط مشترک
۱,۰۸۴
قسمت ۷۳ - شیوه بلسینگتون
قسمت ۷۳ - شیوه بلسینگتون
۱,۶۶۲
قسمت ۷۴ ـ روز شلیک گلوله
قسمت ۷۴ ـ روز شلیک گلوله
۱,۷۱۸
قسمت ۷۵ - غذای مخصوص
قسمت ۷۵ - غذای مخصوص
۲,۲۲۳
زمان پخش : به زودی از شبکه نمایش
زمان پخش : به زودی از شبکه نمایش
۱,۵۴۱
زمان پخش : از ۲۶ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۲:۳۰
زمان پخش : از ۲۶ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۲:۳۰
۷۳۴
قسمت ۱ - انتقام
قسمت ۱ - انتقام
۳,۸۶۵
قسمت ۲ - دلهره
قسمت ۲ - دلهره
۳,۴۳۷
قسمت ۳ - تهدید تو خالی
قسمت ۳ - تهدید تو خالی
۱,۳۵۰
قسمت ۴ - زنده برنگرد
قسمت ۴ - زنده برنگرد
۱,۳۰۹
قسمت ۵ - ناپدید شدن
قسمت ۵ - ناپدید شدن
۱,۲۰۶
قسمت ۶ - فروپاشی
قسمت ۶ - فروپاشی
۱,۶۵۴
قسمت ۷ -دست نیافتنی
قسمت ۷ -دست نیافتنی
۱,۰۶۷
قسمت ۸ - گلدان چینی
قسمت ۸ - گلدان چینی
۱,۲۸۴
قسمت ۹ ـ گلوله ای برای بالدوین
قسمت ۹ ـ گلوله ای برای بالدوین
۱,۶۴۹
قسمت ۱۰ - مجوز برای عبور
قسمت ۱۰ - مجوز برای عبور
۱,۴۴۲
قسمت ۱۱ -در جستجوی مرگ
قسمت ۱۱ -در جستجوی مرگ
۱,۲۷۸
قسمت ۱۲ -خواهر بزرگتر
قسمت ۱۲ -خواهر بزرگتر
۱,۳۹۷
قسمت ۱۳ - بازگشت برای سال نو
قسمت ۱۳ - بازگشت برای سال نو
۱,۸۷۱
قسمت ۱۴ - قتل بی نقص
قسمت ۱۴ - قتل بی نقص
۱,۲۳۱
قسمت ۱۵ ـ آگهی استخدام
قسمت ۱۵ ـ آگهی استخدام
۱,۸۰۶
قسمت ۱۶ -  آقای اپلبی
قسمت ۱۶ - آقای اپلبی
۱,۷۴۲
قسمت ۱۷ - چاپلوس
قسمت ۱۷ - چاپلوس
۱,۳۳۲
قسمت ۱۸ - شنبه نمناک
قسمت ۱۸ - شنبه نمناک
۱,۰۵۶
قسمت ۱۹ - توبی
قسمت ۱۹ - توبی
۱,۱۱۸
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
۱,۰۱۹
قسمت ۲۱ - گلدان چینی
قسمت ۲۱ - گلدان چینی
۷۴۹
قسمت ۲۲ - جاناتان
قسمت ۲۲ - جاناتان
۱,۰۳۰
قسمت ۲۳ - باغ رز
قسمت ۲۳ - باغ رز
۹۹۰
قسمت ۲۴ - به زنجیر کشیده شده
قسمت ۲۴ - به زنجیر کشیده شده
۱,۱۳۵
قسمت ۲۵ - نمره ۲۲
قسمت ۲۵ - نمره ۲۲
۹۱۷