عاشق

۲۵,۳۴۶

شبکه ۵
۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
۲۳:۰۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۶۴۰
پیک عروس
پیک عروس
۶,۸۱۵
مکافات
مکافات
۶,۵۹۷
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۹۶۲
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۱۸
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۳۰۶
دروغ
دروغ
۱,۶۳۷
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۳۵۴
جبران
جبران
۲,۸۸۶
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۰۱
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۵۷
نظرکرده
نظرکرده
۱,۹۷۸
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۹۷
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۳۶۵
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۲۵
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۹۹۸
جبران
جبران
۲,۴۰۱
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۳۲
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۰۵۵
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۱۳۴
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۷۹۵
بی قراری
بی قراری
۱,۶۶۱
تدبیر
تدبیر
۲,۲۷۰
دور باطل
دور باطل
۳,۱۶۵
حاجت
حاجت
۳,۶۷۱
سوگند
سوگند
۲,۸۲۰
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۴۴
آخرین پل
آخرین پل
۳,۰۹۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۰۲
سربازی
سربازی
۴,۲۴۷
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۱۴
نظر کرده
نظر کرده
۲,۲۵۱
سایه ها
سایه ها
۱,۷۱۶
بی قراری
بی قراری
۴,۸۳۹
بار کج
بار کج
۵,۰۴۶
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۱۰
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۱۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۲۴۵
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۷۷۲
سقوط
سقوط
۳,۳۰۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۹۹۴
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۹۴
بعد از تو
بعد از تو
۴,۵۵۰
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۴۴۳
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۰۰
بازتاب
بازتاب
۱,۳۶۹
گره بر باد
گره بر باد
۲,۰۰۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۶۹۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۴۸۶
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۲۲۴
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۳۳
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۸۳۳
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۲۴۳
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۰۱
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۷۵۴
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۲۲
خواب صادق
خواب صادق
۴۸۵
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۴۵۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۴۹
گره بر باد
گره بر باد
۳۵۳
گره بر باد
گره بر باد
۱,۱۶۵
سایه ها
سایه ها
۵۴۷
سایه ها
سایه ها
۲۷۰
دست شیطان
دست شیطان
۶۸۳
باغ انار
باغ انار
۵۹۰
سقوط
سقوط
۹۸۸
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۱۷
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۷۸۰
مکافات
مکافات
۱,۲۵۱
راز
راز
۶۶۳
توبه
توبه
۵۷۲
جبران
جبران
۴۲۷
نذر
نذر
۴۵۳
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۴۶۱
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۰۸
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۷۸۱
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۴۷
تدبیر
تدبیر
۱,۷۱۱
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۰۲۵
بی قراری
بی قراری
۲,۸۷۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۹۸
پاپوش
پاپوش
۲,۴۴۷
شب شکار
شب شکار
۳,۵۴۵
دونده
دونده
۱,۷۸۰
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۱۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۱۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۷۶
آخر خط
آخر خط
۱,۸۸۷
بازتاب
بازتاب
۲,۷۰۹
بازیگر
بازیگر
۲,۱۷۷
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۴۴
برج جهان
برج جهان
۱,۶۶۹
حقیقت
حقیقت
۲,۱۲۲
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۳۰
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۸۷۰
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۴۴
درنگ
درنگ
۱,۳۹۳
برج جهان
برج جهان
۱,۱۲۶
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۲۶۴
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۸۵۵
پژواک
پژواک
۲,۹۲۴
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۳۲۸
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۴۶۵
بر بال باد
بر بال باد
۲,۹۹۴
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۳۶۶
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۲۱۳
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۲۸
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۷۷۳
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۱۲
نذر
نذر
۱,۶۵۸
حاجت
حاجت
۲,۰۶۴
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۳۹۸
خواب گران
خواب گران
۱,۴۳۶
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۳۴۰
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۳۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۹۸۱
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۷۴۶
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۰۲
رهایی
رهایی
۲,۰۴۳
فریب
فریب
۶,۱۱۲
با من باش
با من باش
۲,۲۹۳
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۷۸۸
در میان جمع
در میان جمع
۱,۲۸۶
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۸۷۵
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۸۵۴
میزان
میزان
۱,۷۲۷
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۱۳۲
پیله
پیله
۲,۲۱۶
برگ آخر
برگ آخر
۲,۳۶۱
عاشق
عاشق
۴,۷۸۸
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۴۹
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۰۴
در میان جمع
در میان جمع
۱,۴۹۳
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۰۶
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۲۶۲
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۹۵۶
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۰۹
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۵۵
پاپوش
پاپوش
۳,۱۳۰
ثلث شب
ثلث شب
۳,۲۸۵
شب شکار
شب شکار
۲,۴۴۵
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۰۷۳
سقوط
سقوط
۲,۴۶۸
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۰۰
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۴۵۴
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۶۵۱
تدبیر
تدبیر
۱,۴۰۴
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۶۸
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۰۷
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۱۷۱
سکوت
سکوت
۱,۹۰۵
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۲۷۱
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۲۵۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۶۵۶
گودال
گودال
۱,۹۱۳
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۴۷
حاجت
حاجت
۲,۴۲۵
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۲۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۱۰
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۴۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۱۴
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۳۶
مقصر
مقصر
۱,۴۲۵
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۱۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۳۷
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۶۵
گودال
گودال
۱,۵۲۷
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۱۳
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۱۵
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۵۹
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۱۷
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۴۳
به آهستگی
به آهستگی
۳,۶۵۱
انعکاس
انعکاس
۱,۷۴۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۱۴
انعکاس
انعکاس
۱,۰۸۲
باغ انار
باغ انار
۱,۷۸۱
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۰۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۳۶
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۹۷۱
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۸۷۳
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۱۱
آخرخط
آخرخط
۲,۶۸۲
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۴۷۸
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۳۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۴۶۴
ندارها
ندارها
۴,۳۹۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۳۸
بار کج
بار کج
۳,۳۷۱
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۱۷
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۰۴۵
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۱۰
بازی
بازی
۵,۴۱۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۸۹۷
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۹۷۳
بهترین راه
بهترین راه
۳,۶۸۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۶۲
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۰۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۲۶
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۱۲
تنهایی
تنهایی
۲,۵۸۷
دعوت
دعوت
۲,۲۶۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۵۴
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۳۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۱۵
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۵۶۰
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۰۰
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۷۰۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۰۳
ندارها
ندارها
۴,۰۴۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۰۱
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۶۳
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۱۷
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۲۵
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۲۴
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۴۷
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۸۹۹
مکث
مکث
۴,۲۸۴
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۲۷
انعکاس
انعکاس
۲,۲۴۳
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۲۹
آخر خط
آخر خط
۴,۷۶۲
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۶۹
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۳۹
حاج خانم
حاج خانم
۴,۸۸۵
حاجت
حاجت
۵,۳۷۴
غفلت
غفلت
۵,۱۸۵
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۷۷۷
حاجت
حاجت
۴,۱۵۶
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۶۴