۲۰۱۶/گومش باخ - راین نکار لوون

۳۷۴

شبکه ورزش
۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
۰۷:۴۸
لیگ باشگاه های آلمان
لیگ باشگاه های آلمان
۲۳۵
کیل - لایپزیگ
کیل - لایپزیگ
۱۹۴
کیل_راینارکا
کیل_راینارکا
۵۱۱
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
۷۰۳
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۳۶۱
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۴۹۲
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۳۳۰
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
۴۸۴
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۳۵۲
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
۴۴۷
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۴۹۷
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
۵۶۷
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۳۴۶
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۵۶۷
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۶۲۰
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
۴۷۸
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
۳۷۹
کیل - فلنزبورگ
کیل - فلنزبورگ
۶۲۳
فلنزبورگ - اشتوتگارت
فلنزبورگ - اشتوتگارت
۳۸۵
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۳۴۵
کیل - فوچزبرلین
کیل - فوچزبرلین
۳۱۱
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۶۹
ماگدبورگ - رینیکار
ماگدبورگ - رینیکار
۲۵۷
ملسونگن - فلنزبورگ
ملسونگن - فلنزبورگ
۲۳۰
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
۳۲۴
۲۰۱۶ /  ماگدبورگ - برلین
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - برلین
۳۸۸
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۲۱۳
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
۳۰۶
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۳۶
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۹۳