قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - آمریکا

۴۷۳

شبکه ورزش
۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۵
۱۱:۲۸
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
۴۰۴
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
۴۳۳
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
۳۰۴
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
۵۰۳
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
۸۵۱
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
۹۴۵
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
۴۷۸
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
۲,۱۷۴
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
۱,۱۷۰
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
۶۱۳
قهرمان اروپا سوییس ۲۰۱۷ / سوییس - اتریش
قهرمان اروپا سوییس ۲۰۱۷ / سوییس - اتریش
۳۴۶
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / آلمان - سوییس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / آلمان - سوییس
۳۹۲
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
۳۴۲
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
۲,۰۰۶
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
۳۹۶
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
۱,۲۹۲
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
۳۲۸
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
۲۷۸
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
۲۵۰
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
۳۲۰
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
۳۳۵
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
۲۷۸
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
۵۴۹
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
۴۵۳
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
۳۵۴
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
۵۸۷
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
۴۴۷
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
۳۸۹
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
۸۸۹
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
۷۲۹