قسمت آخر_فینال

19,646

شبکه نسیم
13 فروردین ماه 1395
21:02
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,148
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
24,107
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,373
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,421
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,780
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,415
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,434
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,889
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,405
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,528
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,276
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,673
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
17,258
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,528
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,769
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,005
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,643
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,406
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
8,078
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,952
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,715
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,475
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,570
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,824
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,940
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,384
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,339
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,387
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,991