المپیک سیدنی ۲۰۰۰

۲,۰۵۲

شبکه ورزش
۵ فروردین ماه ۱۳۹۵
۱۳:۱۷
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
۱۸۷
مسابقات کشتی پهلوانی
مسابقات کشتی پهلوانی
۵۷۲
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۲,۰۰۴
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۳۷۳
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۵۹۲
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۴۴۲
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۰۲۴
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۱۹۲
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۱۱۰
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۲۵۹
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۲۳۱
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۰۳۵
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۰۵۶
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۲۳۸
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۷۴
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۹۲۸
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۲۸۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۴۷۶
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۳۴۲
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۱,۸۷۳
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۳۹۷
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۲۵
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۲,۹۷۳
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۴۷۷
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۳۵
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۵۷۱
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۴۹۴
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
۷۶۴
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۷۵۵