رقابت های جهانی ۹۸ تهران

۱,۲۸۹

شبکه ورزش
۳ فروردین ماه ۱۳۹۵
۱۳:۱۹
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
۳,۲۰۷
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
۱,۱۵۳
مسابقات کشتی پهلوانی
مسابقات کشتی پهلوانی
۹۰۹
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۲,۳۶۰
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۴۷۹
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۷۰۵
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۴۷۶
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۰۸۰
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۲۴۸
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۱۵۷
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۲,۱۳۶
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۳۱۴
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۰۵۶
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۰۶۸
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۲۶۲
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۸۶
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۹۵۳
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۳۳۲
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۴۸۶
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۳۷۵
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۱,۹۱۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۴۲۱
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۲۷
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۳,۰۳۲
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۴۹۱
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۴۵
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۵۸۰
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۵۰۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
۷۶۹