دور نهایی - قسمت ۵۹

۱۸,۴۵۵

شبکه نسیم
۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۷
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۷۸۲
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۲,۹۳۵
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۲۵۸
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۷۶۸
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۴۵۴
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۳۸۲
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۴۰۸
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۲۷
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۳۹۰
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۱۲۱
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۰۸۲
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۰۷
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۴۶
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۴۵۸
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۷۱
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۱۴
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۲۶
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۱۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۵۹۷
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۸۷۹
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۱,۹۷۵
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۴۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۴۱
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۳۱
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۴۸
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۱۵
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۳۷
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۱۵
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۵۱
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۳۷۵