۲۰ اسفند ۱۳۹۴

۴۰۵

شبکه نمایش
۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴
۲۰:۵۲
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۵۰۱
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
۶۲۷
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
۸۰۷
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
۲۸۹
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۳۳۵
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
۸۵۲
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۵۳۰
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۱۸
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
۷۳۶
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۴۵
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
۴۳۳
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۴۲
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
۵۶۴
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
۳۸۱
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
۲۹۷
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
۴۰۳
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
۵۰۴
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
۳۹۶
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۹۲
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
۱,۱۶۲
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
۴۳۹
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۲۷۵
حواشی سومین روز جشنواره  فیلم فجر
حواشی سومین روز جشنواره فیلم فجر
۶۲۵
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
۸۴۰
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
۴۳۸
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۴۳۸
حواشی دومین  روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دومین روز جشنواره فیلم فجر
۳۵۹
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
۶۹۰
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
۷۰۰
حواشی اولین روز جشنواره  فیلم فجر - روز اول
حواشی اولین روز جشنواره فیلم فجر - روز اول
۴۵۵