دور نهایی - قسمت ۵۶

۱۳,۰۱۳

شبکه نسیم
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۳
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۷۹۰
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۲,۹۴۰
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۲۶۴
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۷۸۵
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۴۸۷
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۴۱۰
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۴۵۴
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۳۱
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۴۰۴
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۱۳۴
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۰۹۰
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۰۸
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۴۷
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۴۶۶
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۷۷
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۱۸
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۲۸
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۱۴
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۵۹۹
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۸۸۷
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۱,۹۸۳
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۵۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۴۶
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۴۰
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۴۸
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۱۶
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۳۸
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۱۶
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۵۳
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۳۸۸