دور نهایی - قسمت ۵۵

۱۱,۱۳۶

شبکه نسیم
۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۳
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۸۰۸
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۲,۹۴۸
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۲۸۲
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۸۰۶
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۵۰۸
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۴۳۳
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۴۸۷
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۴۴
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۴۱۷
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۱۴۶
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۰۹۷
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۱۲
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۵۴
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۴۷۳
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۸۰
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۲۰
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۳۴
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۱۵
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۶۰۳
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۸۹۴
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۱,۹۹۶
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۵۵
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۵۰
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۵۰
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۵۰
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۱۸
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۳۹
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۱۶
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۵۸
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۳۹۶