قهرمانی آسیا

۱,۲۹۷

شبکه ورزش
۷ اسفند ماه ۱۳۹۴
۲۱:۲۴
کشتی فرنگی  جام تختی
کشتی فرنگی جام تختی
۱,۴۰۵
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
۳,۲۹۹
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
۱,۲۳۹
مسابقات کشتی پهلوانی
مسابقات کشتی پهلوانی
۱,۰۷۰
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۲,۵۵۸
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۶۱۷
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۸۴۴
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۴۷۶
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۲۱۷
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۳۳۳
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۳۴۵
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۲,۳۳۴
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۴۰۹
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۴۵۰
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۱۰۲
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۱۱۸
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۲۲۱
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۳۸
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۹۱۷
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۵۸۸
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۵۴۰
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۲,۱۹۳
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۵۳۱
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۳۰
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۳,۵۵۴
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۶۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۸۳
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۶۱۹
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۵۳۷