نیمه گمشده

۶,۱۴۸

شبکه ۵
۷ اسفند ماه ۱۳۹۴
۲۰:۰۷
آخر خط
آخر خط
۴,۶۸۳
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۱۰
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۶۴
حاج خانم
حاج خانم
۴,۶۴۸
حاجت
حاجت
۵,۳۱۸
غفلت
غفلت
۴,۹۴۱
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۶۵۵
حاجت
حاجت
۴,۰۸۵
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۹۴
عاشق
عاشق
۲۴,۰۰۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۴۸۶
پیک عروس
پیک عروس
۶,۵۶۹
مکافات
مکافات
۶,۴۳۷
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۷۷۲
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۵۲۶
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۹۸
دروغ
دروغ
۱,۴۲۵
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۲,۹۷۳
جبران
جبران
۲,۴۱۷
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۶۴۳
بعد از تو
بعد از تو
۱,۴۶۴
نظرکرده
نظرکرده
۱,۷۶۸
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۹۳۲
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۱۵۰
خواب صادق
خواب صادق
۱,۳۵۱
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۶۹۱
جبران
جبران
۲,۱۳۳
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۰۹۰
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۷۶۸
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۷۴
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۹۲
بی قراری
بی قراری
۱,۵۸۲
تدبیر
تدبیر
۱,۲۳۳
دور باطل
دور باطل
۲,۸۷۰
حاجت
حاجت
۳,۴۳۸
سوگند
سوگند
۲,۵۸۸
بعد از تو
بعد از تو
۴,۳۵۸
آخرین پل
آخرین پل
۲,۹۱۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۸۷۰
سربازی
سربازی
۳,۷۸۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۳۸۳
نظر کرده
نظر کرده
۱,۹۷۱
سایه ها
سایه ها
۱,۶۲۰
بی قراری
بی قراری
۴,۱۲۰
بار کج
بار کج
۴,۵۰۶
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۸۲۱
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۸۹۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۶۹۴
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۶۲۸
سقوط
سقوط
۲,۹۱۱
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۸۱۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۲۶
بعد از تو
بعد از تو
۳,۹۶۷
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۲۰۰
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۹۰۳
بازتاب
بازتاب
۱,۲۷۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۳۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۹۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۳۶۱
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۷۶۲
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۹۷۹
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۶۰۱
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۰۳۵
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۲۳۲
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۵۶۵
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۲۶
خواب صادق
خواب صادق
۳۴۶
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲۹۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲۴۰
گره بر باد
گره بر باد
۲۳۳
گره بر باد
گره بر باد
۱,۰۰۵
سایه ها
سایه ها
۳۵۷
سایه ها
سایه ها
۱۴۸
دست شیطان
دست شیطان
۳۹۰
باغ انار
باغ انار
۴۰۱
سقوط
سقوط
۴۵۶
ثلث شب
ثلث شب
۷۷۹
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۴,۶۵۸
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۲۸۲
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۵۳۷
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۰۴۷
تدبیر
تدبیر
۱,۵۳۷
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۳,۵۴۳
بی قراری
بی قراری
۲,۷۳۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۷۶
پاپوش
پاپوش
۲,۳۰۴
شب شکار
شب شکار
۳,۴۴۳
دونده
دونده
۱,۶۶۵
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۹۳۰
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۰۴۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۹۹
آخر خط
آخر خط
۱,۷۹۴
بازتاب
بازتاب
۲,۶۲۷
بازیگر
بازیگر
۱,۹۱۹
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۵۳
درنگ
درنگ
۲,۱۱۷
برج جهان
برج جهان
۱,۴۹۳
حقیقت
حقیقت
۱,۹۵۰
در تاریکی
در تاریکی
۱,۶۲۹
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۷۱۴
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۹۱۳
درنگ
درنگ
۱,۲۳۲
برج جهان
برج جهان
۱,۰۶۴
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۹۲۰
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۴۵۳
پژواک
پژواک
۲,۷۲۲
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۱۱۶
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۸
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۳۴۲
بر بال باد
بر بال باد
۲,۸۲۵
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۱۰۶
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۹۷۰
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۹۴
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۶۶۵
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۲۷۶
نذر
نذر
۱,۵۱۰
حاجت
حاجت
۱,۹۸۲
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۱۲۵
خواب گران
خواب گران
۱,۳۳۷
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۱۳۸
در کنار هم
در کنار هم
۱,۷۱۲
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۸۳۲
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۴۷۹
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۵۲۲
رهایی
رهایی
۱,۸۰۵
فریب
فریب
۵,۵۷۶
با من باش
با من باش
۲,۱۱۰
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۶۵۲
در میان جمع
در میان جمع
۱,۲۲۵
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۷۹۷
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۶۷۲
میزان
میزان
۱,۵۹۴
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۹۶۵
پیله
پیله
۲,۰۴۲
برگ آخر
برگ آخر
۲,۲۶۶
عاشق
عاشق
۴,۵۵۴
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۸۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۳۰
در میان جمع
در میان جمع
۱,۴۰۰
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۲۳۵
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۱۶۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۶۸۷
برگ آخر
برگ آخر
۱,۸۳۰
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۷۹
پاپوش
پاپوش
۳,۰۱۱
ثلث شب
ثلث شب
۲,۰۱۴
شب شکار
شب شکار
۲,۲۲۰
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۷۸
سقوط
سقوط
۱,۸۸۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۵۷۳
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۱۳۴
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۵۵۹
تدبیر
تدبیر
۱,۳۴۶
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۷۹
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۰۹
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۰۷۴
سکوت
سکوت
۱,۷۳۴
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۱۶۶
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۱۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۱۶۳
گودال
گودال
۱,۸۲۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۰۶
حاجت
حاجت
۲,۳۳۵
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۴۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۲۳۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۱۰۷
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۹۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۱۴۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۱۱
مقصر
مقصر
۱,۳۶۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۴۲۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۸۴۲
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۸۳
گودال
گودال
۱,۴۶۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۶۱۰
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۵۹
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۰۱
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۶۴
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۵۲۴
به آهستگی
به آهستگی
۳,۴۸۵
انعکاس
انعکاس
۱,۶۸۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۳۰۲
انعکاس
انعکاس
۱,۰۵۰
باغ انار
باغ انار
۱,۷۰۲
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۵۳
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۸۷
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۸۱۰
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۸۹
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۷۴۱
آخرخط
آخرخط
۲,۶۰۶
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۳۵۱
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۸۲۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۲۷۹
ندارها
ندارها
۴,۲۹۵
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۶۳
بار کج
بار کج
۳,۳۲۸
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۵۷
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۹۱۱
بومرنگ
بومرنگ
۴,۸۷۳
بازی
بازی
۵,۱۲۱
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۹۳
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۸۵۵
بهترین راه
بهترین راه
۳,۴۷۷
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۱۳
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۵۶۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۸۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۹۲
تنهایی
تنهایی
۲,۴۸۰
دعوت
دعوت
۲,۱۷۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۹۷
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۱۷۸
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۵۹
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۴۴۶
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۳۰۰
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۶۵۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۰۱۵
ندارها
ندارها
۳,۹۳۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۴۶۸
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۸۲
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۹۵۷
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۴۸
در میان جمع
در میان جمع
۲,۹۶۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۸۲
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۷۴۵
مکث
مکث
۴,۱۱۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۶۵۳
انعکاس
انعکاس
۲,۱۷۴