دور نهایی - قسمت ۴۲

11,502

شبکه نسیم
1 اسفند ماه 1394
23:06
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,006
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
23,892
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,067
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,078
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,460
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,034
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,132
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,555
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,601
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,090
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,262
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,201
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,479
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
16,983
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,307
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,569
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
2,946
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,330
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,166
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
7,714
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,640
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,483
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,257
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,425
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,511
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,881
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,320
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,142
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,306
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,697