دور نهایی - قسمت ۴۰

14,838

شبکه نسیم
29 بهمن ماه 1394
23:03
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,011
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
23,894
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,069
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,082
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,464
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,039
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,134
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,557
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,605
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,098
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,266
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,203
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,482
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
16,990
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,309
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,573
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
2,948
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,335
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,170
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
7,724
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,653
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,490
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,259
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,428
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,514
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,884
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,323
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,145
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,309
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,703