دور نهایی - قسمت ۳۹

12,500

شبکه نسیم
28 بهمن ماه 1394
23:03
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,005
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
23,891
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,070
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,078
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,451
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,028
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,113
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,559
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,595
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,095
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,265
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,201
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,480
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
16,986
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,309
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,575
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
2,949
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,329
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,175
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
7,730
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,648
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,487
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,250
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,428
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,514
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,885
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,322
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,146
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,308
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,712