دور نهایی - قسمت ۳۸

8,236

شبکه نسیم
27 بهمن ماه 1394
23:02
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,012
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
23,896
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,073
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,086
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,470
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,046
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,135
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,560
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,609
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,102
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,270
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,204
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,483
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
16,994
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,311
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,575
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
2,950
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,337
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,176
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
7,727
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,658
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,494
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,260
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,430
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,517
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,884
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,323
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,145
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,309
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,707