دور نهایی - قسمت ۳۷

15,525

شبکه نسیم
26 بهمن ماه 1394
23:05
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,042
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
23,923
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,140
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,143
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,550
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,128
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,210
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,588
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,670
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,159
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,329
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,220
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,511
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
17,055
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,359
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,603
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
2,964
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,375
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,224
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
7,808
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,731
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,531
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,292
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,469
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,558
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,898
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,345
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,197
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,320
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,771