دور نهایی- قسمت ۳۵

5,899

شبکه نسیم
24 بهمن ماه 1394
23:02
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,027
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
23,912
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,116
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,121
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,509
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,090
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,171
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,581
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,638
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,137
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,312
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,214
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,496
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
17,035
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,348
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,596
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
2,960
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,354
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,206
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
7,785
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,698
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,514
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,276
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,459
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,544
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,896
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,339
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,187
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,317
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,752