دور نهایی - قسمت ۱۸

۴,۸۴۴

شبکه نسیم
۷ بهمن ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۴
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۸۶۷
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۳,۰۰۶
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۳۵۹
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۹۸۸
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۷۰۷
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۶۶۳
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۷۹۴
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۶۷
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۴۹۸
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۲۵۷
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۱۴۹
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۳۲
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۸۱
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۵۶۰
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۹۴
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۳۸
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۴۰
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۲۹
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۶۱۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۹۲۲
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۲,۰۶۴
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۸۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۸۰
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۸۴
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۵۹
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۳۴
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۴۸
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۲۱
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۶۹
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۴۳۷