دور نهایی - قسمت ۱۷

۵,۸۵۶

شبکه نسیم
۶ بهمن ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۲
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۸۶۷
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۳,۰۰۷
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۳۶۳
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۹۹۰
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۷۱۱
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۶۶۶
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۸۰۵
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۶۷
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۵۰۰
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۲۵۹
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۱۵۰
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۳۲
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۸۱
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۵۶۳
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۹۴
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۳۸
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۴۰
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۲۹
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۶۱۴
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۹۲۳
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۲,۰۶۴
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۸۲
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۸۲
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۸۵
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۵۹
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۳۴
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۵۰
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۲۲
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۶۹
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۴۳۹