دور نهایی - قسمت ۱۶

۵,۳۲۴

شبکه نسیم
۵ بهمن ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۲
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۸۶۸
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۳,۰۱۰
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۳۶۴
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۹۹۴
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۷۱۸
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۶۷۳
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۸۱۹
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۶۹
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۵۰۱
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۲۶۱
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۱۵۲
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۳۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۸۳
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۵۷۰
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۹۴
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۳۹
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۴۱
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۲۹
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۶۱۵
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۹۲۴
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۲,۰۶۸
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۸۶
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۸۴
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۹۱
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۶۲
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۳۷
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۵۱
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۲۲
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۷۰
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۴۴۰