دور نهایی - قسمت ۱۴

۵,۵۶۹

شبکه نسیم
۳ بهمن ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۲
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۸۶۲
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۳,۰۰۳
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۳۵۲
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۹۸۰
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۶۸۹
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۶۴۴
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۷۸۳
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۶۳
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۴۹۶
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۲۵۰
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۱۴۶
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۳۲
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۷۹
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۵۴۷
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۹۳
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۳۳
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۳۹
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۲۴
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۶۱۱
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۹۱۷
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۲,۰۵۳
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۷۷
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۷۵
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۷۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۵۹
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۳۰
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۴۷
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۲۰
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۶۵
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۴۳۵