دور نهایی - قسمت ۱۳

۴,۸۵۱

شبکه نسیم
۲ بهمن ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۲
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۸۶۸
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۳,۰۰۷
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۳۶۴
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۷,۹۹۱
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۷۱۲
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۶۶۶
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۸۱۱
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۶۹
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۵۰۰
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۲۶۰
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۱۵۰
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۳۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۸۲
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۵۶۳
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۹۴
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۳۸
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۴۱
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۲۹
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۶۱۴
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۹۲۳
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۲,۰۶۵
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۸۳
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۸۲
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۸۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۶۰
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۳۵
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۵۰
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۲۲
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۶۹
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۴۳۹