خاطره ی سپید

4,342

شبکه ۵
19 اسفند ماه 1398
23:00
یک اشتباه
یک اشتباه
4,818
در میان جمع
در میان جمع
3,178
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,948
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,369
مکث
مکث
4,722
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,964
انعکاس
انعکاس
2,404
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,472
آخر خط
آخر خط
4,996
خواب صادق
خواب صادق
2,518
بهای ماندن
بهای ماندن
4,123
حاج خانم
حاج خانم
5,527
حاجت
حاجت
5,522
غفلت
غفلت
6,236
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,051
حاجت
حاجت
4,399
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,621
عاشق
عاشق
27,629
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,985
پیک عروس
پیک عروس
7,682
مکافات
مکافات
6,939
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,281
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,816
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,185
دروغ
دروغ
2,788
بهترین راه
بهترین راه
1,786
سرانجام
سرانجام
5,198
جبران
جبران
3,927
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,244
بعد از تو
بعد از تو
1,871
نظرکرده
نظرکرده
2,572
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,716
کلاف محبت
کلاف محبت
3,109
خواب صادق
خواب صادق
1,665
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,883
جبران
جبران
2,883
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,600
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,158
فقط چند روز
فقط چند روز
2,860
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,074
بی قراری
بی قراری
1,868
تدبیر
تدبیر
2,551
دور باطل
دور باطل
3,800
حاجت
حاجت
4,207
سوگند
سوگند
3,234
بعد از تو
بعد از تو
6,146
آخرین پل
آخرین پل
3,589
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,357
سربازی
سربازی
4,926
در سراشیبی
در سراشیبی
3,725
نظر کرده
نظر کرده
2,838
سایه ها
سایه ها
2,195
بی قراری
بی قراری
6,371
بار کج
بار کج
5,869
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,418
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,458
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,144
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,170
سقوط
سقوط
4,425
در سراشیبی
در سراشیبی
2,694
گره بر باد
گره بر باد
2,249
بعد از تو
بعد از تو
5,757
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,990
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,551
بازتاب
بازتاب
1,544
گره بر باد
گره بر باد
2,322
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,025
در سراشیبی
در سراشیبی
1,654
آخرین قدر
آخرین قدر
4,075
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,355
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,403
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,513
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,641
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,077
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,915
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۴
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۲
گره بر باد
گره بر باد
۵۶۹
گره بر باد
گره بر باد
1,386
سایه ها
سایه ها
1,480
سایه ها
سایه ها
۴۳۴
دست شیطان
دست شیطان
1,010
باغ انار
باغ انار
۸۳۶
سقوط
سقوط
1,363
ثلث شب
ثلث شب
1,243
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,021
مکافات
مکافات
1,716
راز
راز
1,176
توبه
توبه
1,341
جبران
جبران
۹۷۶
نذر
نذر
1,048
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,064
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۰۱
رویای تلخ
رویای تلخ
1,322
سقوط
سقوط
۸۶۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۳۴
سرانجام
سرانجام
۹۲۲
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۰
تهمت
تهمت
۴۸۸
دوراهی
دوراهی
۷۴۱
همیشه داماد
همیشه داماد
17,177
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,716
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,364
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,444
تدبیر
تدبیر
2,210
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,581
بی قراری
بی قراری
3,226
گره بر باد
گره بر باد
2,271
پاپوش
پاپوش
2,826
شب شکار
شب شکار
3,825
دونده
دونده
2,011
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,658
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,656
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,581
آخر خط
آخر خط
2,194
بازتاب
بازتاب
2,985
بازیگر
بازیگر
2,878
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,579
برج جهان
برج جهان
2,198
حقیقت
حقیقت
2,694
در تاریکی
در تاریکی
2,683
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,374
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,276
درنگ
درنگ
2,206
برج جهان
برج جهان
1,324
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,707
تسویه حساب
تسویه حساب
5,994
پژواک
پژواک
3,556
محدوده خطر
محدوده خطر
3,162
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,936
بر بال باد
بر بال باد
3,421
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,956
شلیک به خود
شلیک به خود
2,586
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,182
کسی بین ما
کسی بین ما
2,053
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,687
نذر
نذر
2,252
حاجت
حاجت
2,270
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,409
خواب گران
خواب گران
1,698
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,840
در کنار هم
در کنار هم
2,207
گوشی همراه
گوشی همراه
2,519
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,455
طعم زندگی
طعم زندگی
1,841
رهایی
رهایی
2,583
فریب
فریب
7,035
با من باش
با من باش
2,810
قلب مهربان
قلب مهربان
2,078
در میان جمع
در میان جمع
1,529
بهای ماندن
بهای ماندن
2,153
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,374
میزان
میزان
2,165
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,861
پیله
پیله
2,636
برگ آخر
برگ آخر
2,704
عاشق
عاشق
5,750
بزرگراه
بزرگراه
1,508
در برابر چشم
در برابر چشم
2,508
در میان جمع
در میان جمع
1,804
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,558
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,571
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,633
برگ آخر
برگ آخر
2,115
بزرگراه
بزرگراه
1,639
پاپوش
پاپوش
3,772
ثلث شب
ثلث شب
3,814
شب شکار
شب شکار
2,938
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,319
سقوط
سقوط
2,683
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,016
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,173
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,083
تدبیر
تدبیر
1,642
حلالم کن
حلالم کن
2,263
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,709
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,453
سکوت
سکوت
2,395
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,773
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,226
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,607
گودال
گودال
2,246
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,193
حاجت
حاجت
2,744
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,654
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,608
قلب شکسته
قلب شکسته
2,547
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,406
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,477
مقصر
مقصر
1,594
قلب شکسته
قلب شکسته
2,777
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,250
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,260
گودال
گودال
1,882
حلالم کن
حلالم کن
1,888
در میان جمع
در میان جمع
2,693
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,943
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,927
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,952
به آهستگی
به آهستگی
4,101
انعکاس
انعکاس
1,930
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,390
انعکاس
انعکاس
1,275
باغ انار
باغ انار
2,059
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,467
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,889
حلوای نقد
حلوای نقد
3,456
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,139
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,057
آخرخط
آخرخط
5,242
نقطه صفر
نقطه صفر
2,935
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,187
هنوز هستم
هنوز هستم
4,946
ندارها
ندارها
4,770
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,612
بار کج
بار کج
3,543
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,389
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,892
بومرنگ
بومرنگ
5,397
بازی
بازی
5,989
برداشت دوم
برداشت دوم
3,261
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,333
بهترین راه
بهترین راه
4,417
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,428
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,438
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,265
داستان واقعی
داستان واقعی
4,752
تنهایی
تنهایی
2,839
دعوت
دعوت
2,588
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,623
یک اشتباه
یک اشتباه
5,094
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,973
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,946
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,659
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,087
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,321
ندارها
ندارها
4,398
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,961
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,613