ایران - چین

۲,۳۰۸

شبکه ورزش
۲۹ دی ماه ۱۳۹۴
۱۶:۵۹
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
۲,۵۱۳
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
۴,۴۰۵
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۸۵۸
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۵۶۳
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۵۸۲
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
۱,۴۸۷
گل ایرلند به دانمارک توسط  شین دافی
گل ایرلند به دانمارک توسط شین دافی
۱,۳۳۷
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
۱,۲۸۰
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۳,۰۵۴
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
۲,۳۶۲
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۲,۳۴۲
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
۱,۹۴۰
استرالیا - هندوراس
استرالیا - هندوراس
۲,۴۲۶
ایتالیا - سوئد
ایتالیا - سوئد
۴۳,۷۹۹
یونان - کرواسی
یونان - کرواسی
۱,۸۱۲
سوییس - ایرلند شمالی
سوییس - ایرلند شمالی
۱,۸۹۳
دانمارک - ایرلند
دانمارک - ایرلند
۲,۵۴۰
سوئد - ایتالیا
سوئد - ایتالیا
۲,۹۳۶
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
۱,۴۲۰
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۵۸۰
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۵,۹۰۰
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۰۲۱
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط  رناتو ایبارا
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط رناتو ایبارا
۲,۲۴۹
اکوادور - آرژانتین
اکوادور - آرژانتین
۵,۰۱۹
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
۱,۳۸۸
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
۲,۶۱۳
هلند - سوئد
هلند - سوئد
۶۸۳
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۳,۷۹۵
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۲,۴۱۴
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
۳,۰۲۳