دور نهایی - قسمت ۱۰

۱۴,۷۷۰

شبکه نسیم
۲۸ دی ماه ۱۳۹۴
۲۳:۰۲
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
۳۹,۸۷۰
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
۲۳,۰۱۳
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
۲۶,۳۶۷
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
۲۸,۰۰۰
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
۵۸,۷۲۲
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
۳۷,۶۷۹
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
۲۷,۸۲۲
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
۱۹,۰۷۰
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
۱۷,۵۰۳
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
۲۲,۲۶۱
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
۳۳,۱۵۲
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
۸,۷۳۵
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
۱۵,۸۸۴
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
۱۵,۵۷۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۸۹۵
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۴,۸۳۹
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۷۴۱
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
۲,۹۳۰
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
۳,۶۱۸
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
۶,۹۲۷
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
۲۲,۰۶۸
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
۹,۵۸۸
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
۲۰,۳۸۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
۱۸,۶۹۲
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
۱۹,۹۶۳
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
۱۹,۶۳۹
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۴,۹۵۱
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
۳,۷۲۴
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
۱۷,۸۷۱
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
۲۰,۴۴۶