مسابقات بوداپست ۲۰۱۳

۱,۲۱۹

شبکه ورزش
۱۸ دی ماه ۱۳۹۴
۰۹:۳۰
کشتی فرنگی  جام تختی
کشتی فرنگی جام تختی
۱,۳۹۳
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
۳,۲۹۵
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
۱,۲۳۵
مسابقات کشتی پهلوانی
مسابقات کشتی پهلوانی
۱,۰۵۹
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۲,۵۵۵
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۶۱۵
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۸۴۲
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۴۷۶
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۲۱۰
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۳۳۲
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۳۴۱
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۲,۳۲۱
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۴۰۸
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۴۴۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۱۰۱
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۱۱۴
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۳۰۴
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۳۵
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۸۹۱
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۵۸۰
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۵۳۴
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۲,۱۷۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۵۲۹
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۳۰
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۳,۵۴۲
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۶۸۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۸۱
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۶۱۷
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۵۳۵