۷ دی ۱۳۹۴

۵۴۹

شبکه نمایش
7 دی ماه 1394
23:02
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
۹۳۲
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
1,477
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
۴۶۰
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۴۷۰
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
1,114
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۶۷۲
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
۴۶۴
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
1,116
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
۴۹۱
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
۵۷۲
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
۴۵۵
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
۶۸۲
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
۸۷۱
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
۴۱۷
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
۵۳۸
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
۷۹۸
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
۵۴۹
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
۵۲۷
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
1,690
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
۶۱۳
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۴۰۱
حواشی سومین روز جشنواره  فیلم فجر
حواشی سومین روز جشنواره فیلم فجر
۸۰۹
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
1,029
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
۶۷۸
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۵۶۶
حواشی دومین  روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دومین روز جشنواره فیلم فجر
۴۶۶
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
۸۰۷
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
۸۵۵
حواشی اولین روز جشنواره  فیلم فجر - روز اول
حواشی اولین روز جشنواره فیلم فجر - روز اول
۵۷۰
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۷۴۳