۱۶ آذر ۱۳۹۴

۳۹۷

شبکه نمایش
۱۶ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۳:۱۳
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۵۱۶
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
۶۴۸
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
۸۷۲
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۰۰
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۳۴۱
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
۸۷۸
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۵۴۱
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۲۶
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
۷۸۱
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۵۸
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
۴۴۴
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۴۴
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
۵۶۹
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
۴۰۰
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۰۷
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
۴۱۱
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
۵۳۰
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
۴۱۳
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
۴۰۴
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
۱,۲۴۳
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
۴۵۰
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۲۸۴
حواشی سومین روز جشنواره  فیلم فجر
حواشی سومین روز جشنواره فیلم فجر
۶۴۵
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
۸۵۷
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
۴۴۹
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۴۴۶
حواشی دومین  روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دومین روز جشنواره فیلم فجر
۳۶۳
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
۶۹۶
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
۷۱۸
حواشی اولین روز جشنواره  فیلم فجر - روز اول
حواشی اولین روز جشنواره فیلم فجر - روز اول
۴۶۲