سومین نمایشگاه و جشنواره فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز

۳۳۷

شبکه نسیم
۱۶ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۱:۰۰