حرکات دو ضرب هاشمی در وزنه برداری قهرمانی جهان

۴,۵۹۷

شبکه ۳
۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۳:۳۲