رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۵ آمریکا ۹۴/۹/۵

۲,۲۵۷

شبکه ۳
۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۲:۳۹