۶ شهریور ۱۳۹۴

۲۷۷

شبکه نمایش
۶ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۸:۴۰
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۵۰۶
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
۶۳۷
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
۸۳۷
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
۲۹۶
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۳۳۶
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
۸۶۲
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
۵۳۴
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۲۱
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
۷۵۲
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۵۲
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
۴۳۷
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۴۲
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
۵۶۸
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
۳۸۷
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۰۱
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
۴۰۶
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
۵۰۸
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
۴۰۲
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
۳۹۸
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
۱,۱۸۹
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
۴۴۰
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۲۷۹
حواشی سومین روز جشنواره  فیلم فجر
حواشی سومین روز جشنواره فیلم فجر
۶۳۳
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
۸۴۴
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
۴۴۴
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
۴۴۲
حواشی دومین  روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دومین روز جشنواره فیلم فجر
۳۵۹
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
۶۹۱
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
۷۰۴
حواشی اولین روز جشنواره  فیلم فجر - روز اول
حواشی اولین روز جشنواره فیلم فجر - روز اول
۴۶۰