۲۰۱۵/ماکدبورگ - کوپینکن

۱۹۷

شبکه ورزش
۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۸:۰۸
کیل_راینارکا
کیل_راینارکا
۴۷۸
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
۶۶۸
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۳۳۲
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۴۶۵
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۳۰۶
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
۴۶۱
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۳۳۵
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
۴۲۶
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۴۷۹
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
۵۴۹
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۳۲۶
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۵۴۳
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۵۹۹
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
۴۶۱
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
۳۵۹
کیل - فلنزبورگ
کیل - فلنزبورگ
۶۰۵
فلنزبورگ - اشتوتگارت
فلنزبورگ - اشتوتگارت
۳۶۹
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۳۲۶
کیل - فوچزبرلین
کیل - فوچزبرلین
۲۹۲
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۴۹
ماگدبورگ - رینیکار
ماگدبورگ - رینیکار
۲۳۲
ملسونگن - فلنزبورگ
ملسونگن - فلنزبورگ
۲۱۱
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
۳۰۵
۲۰۱۶ /  ماگدبورگ - برلین
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - برلین
۳۶۸
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۱۹۱
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
۲۸۸
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۱۲
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۷۲
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - لیمیگو
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - لیمیگو
۲۱۲
۲۰۱۶ / ماکدبورگ - لیمیکو
۲۰۱۶ / ماکدبورگ - لیمیکو
۲۲۵