تراکتورسازی - استقلال خوزستان

۳۳۶

شبکه شما
۴ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
گل دوم سپاهان مقابل تراکتورسازی(فرید بهزادی کریمی)
گل دوم سپاهان مقابل تراکتورسازی(فرید بهزادی کریمی)
۶۴۶
گل سپاهان مقابل تراکتور سازی(مهرداد محمدی)
گل سپاهان مقابل تراکتور سازی(مهرداد محمدی)
۷۳۴
ملوان - استقلال خوزستان
ملوان - استقلال خوزستان
۵۹۰
پدیده مشهد - ملوان بندر انزلی
پدیده مشهد - ملوان بندر انزلی
۲۷۵
پدیده مشهد - سیاه جامگان مشهد
پدیده مشهد - سیاه جامگان مشهد
۳۵۴
ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان
ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان
۳۰۸
گسترش فولاد - ملوان بندر انزلی
گسترش فولاد - ملوان بندر انزلی
۳۴۸
سپاهان اصفهان - سایپای البرز
سپاهان اصفهان - سایپای البرز
۳۱۴
تراکتور سازی تبریز - پدیده مشهد
تراکتور سازی تبریز - پدیده مشهد
۷۰۷
راه آهن - تراکتورسازی تبریز
راه آهن - تراکتورسازی تبریز
۴۳۷
صبای قم - نفت تهران
صبای قم - نفت تهران
۲۸۴
فولاد خوزستان - پدیده مشهد
فولاد خوزستان - پدیده مشهد
۲۸۱
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
۶۳۷
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۲۳۱
استقلال خوزستان - ذوب آهن
استقلال خوزستان - ذوب آهن
۳۹۵
سیاه جامگان - ذوب آهن
سیاه جامگان - ذوب آهن
۲۳۳
ذوب آهن -  پدیده
ذوب آهن - پدیده
۲۶۷
گسترش فولاد - سپاهان
گسترش فولاد - سپاهان
۳۱۴
تراکتورسازی- سیاه جامگان
تراکتورسازی- سیاه جامگان
۳۳۱
یک هشتم نهایی جام حذفی : سایپا - تراکتورسازی
یک هشتم نهایی جام حذفی : سایپا - تراکتورسازی
۳۲۱
ذوب آهن - راه آهن
ذوب آهن - راه آهن
۲۶۰
پدیده مشهد - نفت تهران
پدیده مشهد - نفت تهران
۲۵۳
صبای قم - فولاد خوزستان
صبای قم - فولاد خوزستان
۲۷۲
گسترش فولاد - نفت تهران
گسترش فولاد - نفت تهران
۲۵۶
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۳۶۴
ملوان - گسترش فولاد
ملوان - گسترش فولاد
۲۲۱
ملوان-استقلال اهواز
ملوان-استقلال اهواز
۳۳۸
فولادخوزستان-استقلال خوزستان
فولادخوزستان-استقلال خوزستان
۲۸۷
صبای قم-گسترش فولاد
صبای قم-گسترش فولاد
۲۲۳