مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷

۵۵۵

شبکه ورزش
۱۲ تیر ماه ۱۳۹۴
۱۱:۵۰
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۱,۸۴۷
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۲۸۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۵۴۰
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۴۰۲
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۹۸۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۱۳۳
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۰۵۸
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۹۹۵
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۲۳۳
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۱۸۴
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۰۲۱
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۰۳۰
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۲۲۴
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۶۴
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۸۹۱
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۲۰۰
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۴۴۷
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۳۱۲
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۱,۸۰۲
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۳۸۰
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۲,۸۲۹
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۴۴۱
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۱۹
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۴۸۸
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
۷۵۱
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۷۱۴
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
۱,۱۷۰
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
۱,۴۹۰