مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو

۴۳۲

شبکه ورزش
۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴
۱۹:۵۲
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
۴۷۲
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
۴۵۰
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
۶۳۵
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
۱۸۴
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
۱,۰۸۹
عباس شیرمند - مرشد
عباس شیرمند - مرشد
۱۸۲
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
۹۷۳
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
۷۹۲
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
۵۹۰
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
۱,۸۹۵
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
۲۶۸
حسین نقیب زاده(مرشد)
حسین نقیب زاده(مرشد)
۷۶۵
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
۲۱۷
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
۲,۴۹۰
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
۹۵۵
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
۱,۰۲۶
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
۲,۵۶۵
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
۱,۲۳۸
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
۱,۱۰۴
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
۱,۲۶۷
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
۱,۷۵۴
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
۱,۰۳۷
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
۱,۰۰۸
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
۱,۱۷۹
قسمت ۹ - مریم هاشمی
قسمت ۹ - مریم هاشمی
۱,۵۹۶
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
۹۸۶
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
۹۳۵
قسمت ۶
قسمت ۶
۹۱۵
قسمت ۵
قسمت ۵
۳۱۷