محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)

۵۹۴

شبکه ورزش
۹ تیر ماه ۱۳۹۴
۱۹:۵۶
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
۴۷۲
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
۴۵۰
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
۶۳۷
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
۱۸۴
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
۱,۰۹۱
عباس شیرمند - مرشد
عباس شیرمند - مرشد
۱۸۲
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
۹۷۵
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
۷۹۶
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
۴۳۳
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
۱,۸۹۸
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
۲۶۸
حسین نقیب زاده(مرشد)
حسین نقیب زاده(مرشد)
۷۶۷
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
۲۱۷
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
۲,۴۹۰
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
۹۵۵
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
۱,۰۲۷
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
۲,۵۶۶
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
۱,۲۳۹
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
۱,۱۰۴
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
۱,۲۶۷
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
۱,۷۵۵
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
۱,۰۳۷
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
۱,۰۰۹
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
۱,۱۷۹
قسمت ۹ - مریم هاشمی
قسمت ۹ - مریم هاشمی
۱,۵۹۶
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
۹۹۰
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
۹۳۹
قسمت ۶
قسمت ۶
۹۱۵
قسمت ۵
قسمت ۵
۳۱۷