احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی

۱,۹۰۸

شبکه ورزش
۸ تیر ماه ۱۳۹۴
۱۹:۴۷
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
۴۷۳
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
۴۵۰
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
۶۳۸
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
۱۸۴
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
۱,۰۹۵
عباس شیرمند - مرشد
عباس شیرمند - مرشد
۱۸۳
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
۹۷۸
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
۸۰۴
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
۴۳۶
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
۵۹۶
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
۲۶۹
حسین نقیب زاده(مرشد)
حسین نقیب زاده(مرشد)
۷۷۰
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
۲۱۹
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
۲,۴۹۲
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
۹۵۵
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
۱,۰۲۹
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
۲,۵۶۹
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
۱,۲۴۱
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
۱,۱۰۵
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
۱,۲۶۷
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
۱,۷۵۵
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
۱,۰۴۰
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
۱,۰۰۹
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
۱,۱۸۲
قسمت ۹ - مریم هاشمی
قسمت ۹ - مریم هاشمی
۱,۵۹۸
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
۹۹۱
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
۹۵۴
قسمت ۶
قسمت ۶
۹۱۵
قسمت ۵
قسمت ۵
۳۱۸