پر شدن سالن آزادی ۳ ساعت قبل بازی با لهستان

۱,۵۳۹

شبکه ۳
۷ تیر ماه ۱۳۹۴
۱۸:۴۵
داورزنی و بررسی عملکرد ایران در لیگ جهانی
داورزنی و بررسی عملکرد ایران در لیگ جهانی
۱,۴۶۰
نظر شاکری درباره عملکرد ایران در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۵
نظر شاکری درباره عملکرد ایران در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۵
۱,۰۳۵
کنفرانس خبری بعد از بازی والیبال ایران-روسیه
کنفرانس خبری بعد از بازی والیبال ایران-روسیه
۱,۰۴۲
نظر سرپرست ایران درباره عملکرد تیم ملی در لیگ جهانی
نظر سرپرست ایران درباره عملکرد تیم ملی در لیگ جهانی
۶۷۳
انتقاد صریح محتشمیان به عملکرد کواچ
انتقاد صریح محتشمیان به عملکرد کواچ
۱,۵۸۳
ایران _ روسیه
ایران _ روسیه
۲,۴۰۷
حواشی کامل والیبال ایران-روسیه
حواشی کامل والیبال ایران-روسیه
۱,۸۰۵
بررسی عملکرد والیبال ایران و ماندن یا نماندن کواچ
بررسی عملکرد والیبال ایران و ماندن یا نماندن کواچ
۱,۰۳۱
حواشی والیبال ایران-روسیه (رقابت سوم)
حواشی والیبال ایران-روسیه (رقابت سوم)
۱,۳۹۹
کنفرانس خبری بعد بازی مربیان ایران ‎-‎ روسیه
کنفرانس خبری بعد بازی مربیان ایران ‎-‎ روسیه
۱,۲۱۸
گفتگو با شهرام محمودی بعد درخشش در بازی با روسیه
گفتگو با شهرام محمودی بعد درخشش در بازی با روسیه
۱,۸۶۲
لحظه ورود بازیکنان ایران و روسیه به ورزشگاه آزادی
لحظه ورود بازیکنان ایران و روسیه به ورزشگاه آزادی
۲,۲۷۱
ایران _ روسیه
ایران _ روسیه
۱,۷۲۷
گفتگو با افشاردوست پیش از بازی حساس با روسیه
گفتگو با افشاردوست پیش از بازی حساس با روسیه
۱,۰۱۴
گفتگو با داورزنی و افشار دوست قبل از والیبال ایران-روسیه
گفتگو با داورزنی و افشار دوست قبل از والیبال ایران-روسیه
۱,۸۲۷
تحلیل بازی‌های لیگ جهانی والیبال
تحلیل بازی‌های لیگ جهانی والیبال
۴۵۸
پیش بازی ایران-روسیه
پیش بازی ایران-روسیه
۱,۲۴۸
گزارشی از تمرین والیبال ایران و روسیه
گزارشی از تمرین والیبال ایران و روسیه
۲,۰۱۴
پاداش ملی پوشان والیبال
پاداش ملی پوشان والیبال
۱,۵۴۴
استعفای سرمربی روسیه قبل از بازی مقابل ایران
استعفای سرمربی روسیه قبل از بازی مقابل ایران
۱,۲۲۸
حضور هنرمندان و فوتبالیست ها در کنار تیم ملی والیبال
حضور هنرمندان و فوتبالیست ها در کنار تیم ملی والیبال
۱,۶۰۷
گزارش ویژه از بازی دوم ایران ‎-‎ لهستان
گزارش ویژه از بازی دوم ایران ‎-‎ لهستان
۱,۴۷۷
حواشی خارج ورزشگاه بازی والیبال ایران-لهستان
حواشی خارج ورزشگاه بازی والیبال ایران-لهستان
۱,۸۵۴
حواشی بازی دوم والیبال ایران-لهستان
حواشی بازی دوم والیبال ایران-لهستان
۱,۷۱۶
کنفرانس خبری بعد از والیبال ایران-لهستان
کنفرانس خبری بعد از والیبال ایران-لهستان
۱,۹۲۲
حضور مقامات سیاسی در سالن آزادی
حضور مقامات سیاسی در سالن آزادی
۵۵۹
ایران _ لهستان
ایران _ لهستان
۶,۲۱۵
حواشی کامل بازی اول ایران-لهستان
حواشی کامل بازی اول ایران-لهستان
۱,۹۰۳
پیش بازی والیبال ایران - لهستان ( بازی دوم)
پیش بازی والیبال ایران - لهستان ( بازی دوم)
۱,۸۴۳