مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران

۱,۲۴۱

شبکه ورزش
۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۱:۰۷
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
۱,۴۳۲
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
۷۸۱
مسابقات کشتی پهلوانی
مسابقات کشتی پهلوانی
۷۵۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۲,۲۰۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۴۲۸
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۶۵۴
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۴۶۴
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۰۴۶
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۲۲۰
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۱۳۷
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۲,۰۹۶
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۲۸۸
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۲۵۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۰۴۸
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۰۶۰
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۲۴۹
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۷۹
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۹۳۴
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۳۰۵
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۴۸۱
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۳۵۷
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۱,۸۹۶
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۴۰۵
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۲۵
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۲,۹۹۵
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۴۸۵
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۳۹
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۵۷۵
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۴۹۹
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
۷۶۷