کشتی انتخابی تیم ملی نوجوانان کشور ۹۴

۱,۶۷۲

شبکه ورزش
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۵:۵۷
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
۷۹۸
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
۵۴۱
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
۷۲۸
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
۶۵۷
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
۷۴۲
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
۷۸۸
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۱,۷۳۵
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
۳,۷۷۷
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
۲,۶۱۷
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
۳,۹۷۳
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۳,۹۵۶
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
۲,۷۵۲
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۲,۷۹۷
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۸,۳۲۹
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۴,۳۵۹
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
۶,۰۹۸
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
۱۲,۱۶۹
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
۴,۵۳۸
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
۲,۳۵۹
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
۷,۲۸۷
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
۶,۱۳۰
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
۱۲,۶۱۵
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
۵,۷۰۶
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
۴,۸۳۹
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۵,۷۸۱
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
۵,۰۳۳
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۴,۴۰۶
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
۳,۱۰۳
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ توسط رضا اطری
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ توسط رضا اطری
۳,۵۶۵
مسابقات کشتی با چوخه گود پهلوان ججو شهر ریواده ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
مسابقات کشتی با چوخه گود پهلوان ججو شهر ریواده ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
۲,۳۰۵