نشست خبری رئیس جمهور در فارس


شبکه خبر
10 اردیبهشت ماه 1394
13:21
نشست شورای اداری استان گیلان
نشست شورای اداری استان گیلان
426
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
796
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
695
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
834
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
986
جوک تعریف کردن روحانی  با همشهریانش به زبان سرخه ای
جوک تعریف کردن روحانی با همشهریانش به زبان سرخه ای
1,955
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
1,008
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
341
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
717
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
972
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
961
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
723
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
701
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
570
استان کردستان
استان کردستان
538
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
678
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
536
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
283
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
705
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
649
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
707
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
605
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
876
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
1,021
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
1,219
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
996
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
1,032
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
538
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
529