نشست خبری رئیس جمهور در فارس

۴۴۷

شبکه خبر
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۳:۲۱
نشست شورای اداری استان گیلان
نشست شورای اداری استان گیلان
۲۹۹
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
۶۴۳
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
۵۴۰
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
۶۶۱
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
۸۸۶
جوک تعریف کردن روحانی  با همشهریانش به زبان سرخه ای
جوک تعریف کردن روحانی با همشهریانش به زبان سرخه ای
۱,۵۵۳
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
۸۴۰
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
۳۴۱
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
۴۹۹
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
۴۹۹
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
۴۵۲
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
۳۱۷
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
۳۷۳
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
۳۵۸
استان کردستان
استان کردستان
۳۴۹
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
۴۲۹
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
۳۵۲
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
۲۸۳
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
۵۰۳
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
۴۲۱
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
۴۸۱
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
۴۲۵
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
۶۸۳
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
۸۱۰
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
۹۶۰
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
۷۳۰
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
۸۲۰
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
۵۳۸
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
۵۲۹