۳۰ فروردین ۱۳۹۴

1,407

شبکه ۱
30 فروردین ماه 1394
23:05
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
۲۱۷
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
۱۷۹
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
۱۷۰
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
۱۲۱
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
۱۰۷
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
۱۹۶
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
۳۴۳
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
۳۷۹
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
۳۱۴
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
۱۷۶
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
1,232
متخلفین کارشان را می کنند !
متخلفین کارشان را می کنند !
۲۱۹
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
۱۱۷
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی
۱۵۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۲۴۹
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
۵۱۶
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
۲۴۶
دخالت در تجارت مردم ؟
دخالت در تجارت مردم ؟
۲۱۲
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
۲۲۶
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
۲۴۲
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
۲۳۷
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۹۹
تجارت الکترونیک در دنیا
تجارت الکترونیک در دنیا
۲۶۱
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
۲۲۳
تغییر کسب و کارسخت است !
تغییر کسب و کارسخت است !
۱۹۲
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
۳۵۸
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۹۷
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
۱۷۷
سرگذشت قیمت مسکن
سرگذشت قیمت مسکن
۲۲۸
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
۱۴۹