گفتگو با افسانه بایگان-بخش ۱

۱,۴۹۸

شبکه آموزش
۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۲:۱۷
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲,۷۴۳
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱,۷۹۰
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱,۳۹۳
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱,۱۱۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۹۳۱
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
۷۷۵
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸۷۲
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۸۶۹
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۷۸۲
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱,۵۴۰
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
۱,۱۷۷
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
۴,۴۹۷
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
۴,۷۰۱
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
۱,۲۳۸
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
۱,۱۰۲
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
۹۳۴
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
۱,۱۷۰
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
۱,۳۰۲
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
۱,۲۱۶
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
۸۵۴
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
۹۱۵
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
۹۰۳
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
۱,۲۲۹
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
۸۷۲
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
۱,۶۲۱
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
۱,۶۴۳
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
۱,۱۹۱
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
۷۴۵
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
۸,۰۱۷
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
۱,۱۰۹