لیگ یک آلمان ۲۰۱۴ / کیل - کومشباخ

۴۳۸

شبکه ورزش
۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۳
۰۰:۲۲
کیل_راینارکا
کیل_راینارکا
۴۶۹
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
۶۶۰
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۳۲۴
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۴۵۹
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۲۹۹
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
۴۵۴
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۳۳۱
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
۴۲۲
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۴۷۴
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
۵۴۶
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۳۲۰
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۵۴۰
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۵۹۰
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
۴۵۸
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
۳۵۴
کیل - فلنزبورگ
کیل - فلنزبورگ
۶۰۳
فلنزبورگ - اشتوتگارت
فلنزبورگ - اشتوتگارت
۳۶۶
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۳۲۰
کیل - فوچزبرلین
کیل - فوچزبرلین
۲۸۸
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۴۲
ماگدبورگ - رینیکار
ماگدبورگ - رینیکار
۲۳۱
ملسونگن - فلنزبورگ
ملسونگن - فلنزبورگ
۲۰۹
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
۲۹۵
۲۰۱۶ /  ماگدبورگ - برلین
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - برلین
۳۶۴
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۱۸۴
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
۲۸۲
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۰۴
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۶۹
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - لیمیگو
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - لیمیگو
۲۱۰
۲۰۱۶ / ماکدبورگ - لیمیکو
۲۰۱۶ / ماکدبورگ - لیمیکو
۲۲۳