تقدیم به همه کسانی که هنر را بان خود قرار داده اند

۷۳۴

شبکه آموزش
۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۱:۵۹
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲,۷۷۲
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱,۸۰۶
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱,۴۰۸
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱,۱۲۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۹۳۷
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
۷۸۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸۸۰
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۸۷۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۷۸۷
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱,۵۴۷
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
۱,۱۸۳
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
۴,۵۰۹
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
۴,۷۱۳
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
۱,۲۴۴
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
۱,۱۱۱
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
۹۴۲
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
۱,۱۷۵
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
۱,۳۰۶
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
۱,۲۱۷
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
۸۵۹
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
۹۱۹
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
۹۰۴
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
۱,۲۳۴
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
۸۷۷
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
۱,۶۲۶
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
۱,۶۴۶
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
۱,۱۹۳
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
۷۴۹
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
۸,۰۱۸
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
۱,۱۱۲