دکلمه سراغ شعر می روم با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی

۱,۸۶۴

شبکه آموزش
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۲:۳۹
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲,۷۴۲
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱,۷۸۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱,۳۹۲
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱,۱۱۸
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۹۳۱
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
۷۷۵
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸۷۲
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۸۶۹
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۷۸۲
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱,۵۳۸
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
۱,۱۷۷
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
۴,۴۹۳
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
۴,۶۹۹
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
۱,۲۳۸
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
۱,۱۰۱
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
۹۳۴
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
۱,۱۷۰
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
۱,۳۰۲
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
۱,۲۱۶
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
۸۵۳
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
۹۱۴
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
۹۰۳
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
۱,۲۲۷
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
۸۷۲
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
۱,۶۲۱
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
۱,۶۴۳
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
۱,۱۹۰
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
۷۴۴
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
۸,۰۱۴
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
۱,۱۰۶