پیش بینی "الکس دل‌پیرو" از قهرمان جام ملتهای آسیای استرالیا


شبکه ۳
9 بهمن ماه 1393
19:25
تصاویر تاریخی جام ملتهای آسیا
تصاویر تاریخی جام ملتهای آسیا
2,405
قسمت آخر
قسمت آخر
2,556
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
2,450
بهترین سیو دروازه بانان جام ملتها ۲۰۱۵ - بخش ۲
بهترین سیو دروازه بانان جام ملتها ۲۰۱۵ - بخش ۲
1,918
برترین گلهای جام ملتهای آسیا ۲۰۱۱
برترین گلهای جام ملتهای آسیا ۲۰۱۱
2,620
برترین گلزنان جام ملتها ۲۰۱۵
برترین گلزنان جام ملتها ۲۰۱۵
2,093
بهترین سیو دروازه بانان جام ملتها ۲۰۱۵ - بخش ۱
بهترین سیو دروازه بانان جام ملتها ۲۰۱۵ - بخش ۱
1,522
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
1,754
بررسی وضعیت قرارداد کی روش
بررسی وضعیت قرارداد کی روش
1,572
اولین های جام ملت ها
اولین های جام ملت ها
1,722
حاشیه های بازی ایران - عراق در استرالیا قبل و بعد از بازی
حاشیه های بازی ایران - عراق در استرالیا قبل و بعد از بازی
5,049
مصاحبه با بازیکنان تیم ملی در فرودگاه - بخش ۲
مصاحبه با بازیکنان تیم ملی در فرودگاه - بخش ۲
1,594
مصاحبه با بازیکنان تیم ملی در فرودگاه - بخش ۱
مصاحبه با بازیکنان تیم ملی در فرودگاه - بخش ۱
2,170
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
1,582
گلهای مرحله یک چهارم نهایی
گلهای مرحله یک چهارم نهایی
1,297
مربیان حاضر در جام ملتها
مربیان حاضر در جام ملتها
1,245
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
2,036
مصاحبه با بازیکنان تیم ملی پس از بازی با عراق
مصاحبه با بازیکنان تیم ملی پس از بازی با عراق
1,726
بیوگرافی تیم فوتیال ایران
بیوگرافی تیم فوتیال ایران
1,359
گفتگو با پیشکسوتان : ابراهیم مبرزاپور
گفتگو با پیشکسوتان : ابراهیم مبرزاپور
1,177
بیوگرافی تیم فوتبال ژاپن
بیوگرافی تیم فوتبال ژاپن
1,218
گلهای گروه مقدماتی - بخش ۴
گلهای گروه مقدماتی - بخش ۴
1,059
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,748
صحبتهای کی روش پس از بازی با عراق
صحبتهای کی روش پس از بازی با عراق
2,310
گلهای گروه مقدماتی - بخش ۳
گلهای گروه مقدماتی - بخش ۳
1,430
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
2,244
تصاویر منتخب بازی ایرا ن-عراق
تصاویر منتخب بازی ایرا ن-عراق
3,095
گلهای گروه مقدماتی - بخش ۲
گلهای گروه مقدماتی - بخش ۲
1,205
خلاصه بازی های ایران در جام ملتها
خلاصه بازی های ایران در جام ملتها
4,848